و دیگر هیچ ... :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳٩٤
مرا ، آن ده که آن به ... :: چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٤
باور نمی کردیم :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٤
اندر احوالات واینا :: جمعه ٧ فروردین ۱۳٩٤
داریم میریم سفر سفر ... :: شنبه ٢ اسفند ۱۳٩۳
این آخرین باره :: سه‌شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۳
چه طور بگم :: پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢
اندر حکایات ما ! :: چهارشنبه ۳ دی ۱۳٩۳
برمی گردیم :: شنبه ۸ آذر ۱۳٩۳
.... :: پنجشنبه ۱ آبان ۱۳٩۳
نگرانت هستم ... :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٢
همدم :: چهارشنبه ٢ مهر ۱۳٩۳
یادگاری :: دوشنبه ۳ شهریور ۱۳٩۳
بهانه :: جمعه ۳ امرداد ۱۳٩۳
... :: یکشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۳
یک وقتهایی :: دوشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩۳
پشه و من :: سه‌شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۳
اسارت :: سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۳
نقاب :: چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
رفیقان یک به یک رفتند .... :: جمعه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
تا ابد :: یکشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
اول و آخر قصه .. همینه . :: دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩٢
یک پست اختصاصی :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢
خروس خوان :: سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٢
واژه :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢
خداحافظ گودر دوست داشتنی من :: سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳٩٢
روزمره های دوست داشتنی :: شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٢
.... :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢
یادگاری .. :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢
زندگی همین نزدیک هاست .. :: سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٢
... :: جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
... :: سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
روز مادر مبارک .. :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
ای که خوشبختی پس از تو گم شد و به قصه پیوست .. :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
لحظه های خاموش رفتن .. :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
بفرمایید شما ؟! :: پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٢
تقدیر :: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢
همچنان عید امد و عید امد :: یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٢
عید آمد و عید آمد .. :: چهارشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩۱
همه چی آرومه .. :: شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱
عنوان ندارد ! :: دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱
هر روز من :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
عنوان ندارد :: یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۱
شطرنج :: شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱
لحظه .. :: چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳٩۱
بوی دلتنگی می آید :: چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱
تنها شدم .. :: شنبه ٩ دی ۱۳٩۱
Iزندگی ... :: پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩۱
عنوان ندارد ! :: چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۱
36 :: دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۱
یک فصل ویژه :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱
یک وقتایی .. یک آدمهایی .. :: یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩۱
کسی باید باشه ... :: جمعه ٢٤ شهریور ۱۳٩۱
دوباره تنهایی .. :: یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۱
به یاد من باش .. :: سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳٩۱
گذشت ... :: یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۱
رنگین کمان من :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱
بدون شرح :: دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱
روزانه :: دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱
آرزوی من این است ... :: چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱
آقای هالو :: یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱
علامت سوال :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
دوران طلایی :: سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱
هنوزم عطر تو مونده :: جمعه ٢٦ خرداد ۱۳٩۱
تب :: پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱
معادله های دوست داشتنی :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
بدون شرح :: جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
کاش کوچک بودیم :: سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
.... :: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
بعضی آدمها .. :: یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
دنیای من :: سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
سرمایه ای به اندازه ی یک سطر ناب :: یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
برای ... :: شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٠
یادگاری از همیشه ها :: شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٠
دوشنبه ٢ آبان ۱۳٩٠ :: دوشنبه ٢ آبان ۱۳٩٠
تا همیشه های همیشه ها .. :: چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠
یک چراغ قرمز :: سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠
بعد از تو :: دوشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٠
یک نگاه تازه :: یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٠
فهمیدم :: چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠
یک حس خالی :: یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٠
مقداری هم مرد باش :: شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٠
حرف زیادی ! :: پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٠
بازی جدید !! :: چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٠
هستیم همچنان !! :: دوشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٠
" چیز " :: چهارشنبه ٥ امرداد ۱۳٩٠
رفتن تو :: سه‌شنبه ٤ امرداد ۱۳٩٠
زندگی . سر خط :: شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٠
آرزو :: دوشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٠
عیدتان مبارک !! :: شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٠
یادگاری ها .. :: جمعه ٢٤ تیر ۱۳٩٠
تا همیشه ها :: دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٠
ساده مثل .. مرگ :: شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٠
فقط چرا ؟؟؟ :: پنجشنبه ٩ تیر ۱۳٩٠
اندر حکایات من و راوین ... :: دوشنبه ٦ تیر ۱۳٩٠
بی سرزمین تر از باد :: پنجشنبه ٢ تیر ۱۳٩٠
... Before I die :: دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٠
لذت زیر پوستی ! :: شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٠
پ مثل ؛ دستانی پر از آرامش و امنیت .. :: پنجشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٠
برگشتیم . . . :: دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠
تا همیشه ها . . . :: چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠
یک اتفاق کوچولو . . . :: شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٠
بهانه :: سه‌شنبه ۳ خرداد ۱۳٩٠
تولدت مبارک .. :: یکشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٠
هفت قلم ! :: یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
Love Story :: شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
ترس تنهایی من .. :: سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
مثل برگ پاییزی .. :: پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
.... :: شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
سه برادر ِ کبیری ... :: چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٠
مسافر :: دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
من نمی توانم ح ر ف بزنم ! :: شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٠
بدون شرح :: چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠
مرد شرقی :: دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
یادگاری از همیشه ها ... :: جمعه ۱٩ فروردین ۱۳٩٠
نوبهار آمد و شد زنده جهان بار دگر .. :: دوشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٠
دو خط اضافی :: جمعه ٢٧ اسفند ۱۳۸٩
خانم طاهری :: دوشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
و دوباره رابطه ها .. :: شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٩
شاید جایی ، چراغی روشن بود :: چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٩
اندر فواید تنظیم خانواده ! :: سه‌شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٩
قطعنامه ی 1389 :: شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
و اینک برادر سهیل .. :: سه‌شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٩
اول راه یا آخر راه ! :: دوشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٩
آرزوی کوچک من .. :: شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٩
این من ِ من ِ من ! :: سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩
ازدواج می کنیم تا .. (2 ) :: شنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٩
و اما عشق .. :: پنجشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٩
منفور .. اما .. محبوب :: سه‌شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٩
زنگ تفریح ! :: یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٩
دنیای خاکستری نیاز :: جمعه ٢٢ بهمن ۱۳۸٩
و عشق پناهی گردد .. :: سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
من و مادرم و ازدواج ! :: دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٩
ازدواج می کنیم تا .. :: یکشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٩
ذهن خلاق :: جمعه ۱٥ بهمن ۱۳۸٩
احساس این روزها :: چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٩
بردی از یادم .. با یادت شادم ... :: پنجشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٩
دست انداز :: سه‌شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٩
یک جای خالی کوچک :: یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٩
همسر ایده آل من ! :: پنجشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٩
عذاب دوست داشتن :: چهارشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٩
بدون عنوان !!! :: سه‌شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٩
آخرین چله ی زمستانی :: یکشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٩
تمام . :: یکشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٩
دنیای این روزای من :: شنبه ٤ دی ۱۳۸٩
وضعیت قرمز :: جمعه ۳ دی ۱۳۸٩
تنها ماندم ... :: چهارشنبه ۱ دی ۱۳۸٩
زنگ شمارش جوجه های پاییزی :: سه‌شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٩
یاری سبز :: دوشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٩
بدون شرح :: یکشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٩
من از تو راه برگشتی ندارم ... :: شنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٩
و اما خاله خرسه ! :: پنجشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٩
فوت فوت :: چهارشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٩
برداشت آزاد :: سه‌شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٩
مشترک مورد نظر خاکستر شدند ! :: دوشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٩
مانده تنها حسین ... :: یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٩
آن روی این سکه .. :: شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٩
کیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ؟؟ :: پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٩
السلام علیک یا غریب الغربا .. :: چهارشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٩
طرح مبارزه با هوای ناپاک :: سه‌شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٩
قسمتی تا حدودی هوای اینجا غبار آلود و بارانی ست . :: دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٩
کمی تا قسمتی مجرمانه ! :: یکشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٩
این روزها که ... :: جمعه ۱٢ آذر ۱۳۸٩
هفت شنبه های ... :: پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٩
اندر احوالات ما :: چهارشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٩
این پست عنوان که هیچ .. هیچی ندارد ! :: یکشنبه ٧ آذر ۱۳۸٩
اگر من جای تو بودم ! :: شنبه ٦ آذر ۱۳۸٩
بدون شرح ! :: جمعه ٥ آذر ۱۳۸٩
منت کش (2) :: پنجشنبه ٤ آذر ۱۳۸٩
منت کش ! :: چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۸٩
همه هست آرزویم ... :: سه‌شنبه ٢ آذر ۱۳۸٩
مدعی العموم .. :: دوشنبه ۱ آذر ۱۳۸٩
توضیح برای همه :: یکشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٩
چه خوشگل شدی امشب ! :: یکشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٩
به خاطر یک مشت حرف ! :: شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٩
عید قربانی .. :: چهارشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٩
بر باد رفته .. :: سه‌شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٩
دوست من سلام ! :: دوشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٩
لطفا شرت را از زندگی من کم کن ! :: یکشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٩
خلوت خود ساخته ی من :: پنجشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٩
tuesdays :: سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٩
دوستت دارم‌ها را نگه می‌داری برای روز مبادا، :: یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٩
برای برادرم .. دوستم .. برای .. :: شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
جهش یافته :: شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
نیستیم ! :: پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٩
خانواده ... خوشبخت ! :: چهارشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٩
تعهد یا تعلق ؟ :: سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٩
اگر وبلاگ شما .. :: دوشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٩
کسی که مثل هیچ کس نیست :: یکشنبه ٩ آبان ۱۳۸٩
قصه ی تولد :: شنبه ۸ آبان ۱۳۸٩
وازکتومی :: پنجشنبه ٦ آبان ۱۳۸٩
ابر قدرت ! :: سه‌شنبه ٤ آبان ۱۳۸٩
زندگی . تمام ... :: دوشنبه ۳ آبان ۱۳۸٩
اصل من ! :: شنبه ۱ آبان ۱۳۸٩
قانون های مهم زندگی (2) :: پنجشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٩
homeless :: چهارشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٩
بن بست :: سه‌شنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٩
جشنواره ی رنگها .. :: دوشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٩
12045روز و یک دقیقه :: شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٩
قول :: دوشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٩
شنیدن ... :: یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩
خاکستری ها ... :: سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٩
تا بعد تر ها .. :: جمعه ۱٢ شهریور ۱۳۸٩
برای رفیقم ! :: پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٩
مردی برای ستایش .. :: چهارشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٩
دوباره عشق .. تنها عشق .. و باز عشق .. :: سه‌شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٩
نه ! :: دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٩
قانون های مهم زندگی :: یکشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٩
ترس :: شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٩
اندر مزایای .... :: جمعه ٥ شهریور ۱۳۸٩
گاهی ، ‌بعضی اوقات ... زندگی :: چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٩
بی بخت ! :: دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٩
آرامش :: چهارشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٩
این پست اسم ندارد ! :: سه‌شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٩
قانع .. بدون شرح :: دوشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٩
سراب :: یکشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٩
یادمان باشد که ... :: شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٩
یک هفته عاشقی ! :: جمعه ٢٢ امرداد ۱۳۸٩
دو راهی .... :: پنجشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٩
ترک عادت .... :: چهارشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٩
انتها .. :: چهارشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٩
It's different :: سه‌شنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٩
دنیای شما :: دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩
دنیای ما :: یکشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٩
پشت پرده ی یک جشن با شکوه :: جمعه ۱٥ امرداد ۱۳۸٩
دعوت :: پنجشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٩
ارواح خبیثه :: چهارشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٩
واقعا ایرانی هستیم :: سه‌شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٩
Heartbreaker :: دوشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٩
تو :: دوشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٩
!! یک خرید فوق العاده :: شنبه ٩ امرداد ۱۳۸٩
نیم نگاه :: جمعه ۸ امرداد ۱۳۸٩
دراندر حکایت اتومبیل بنده ! :: جمعه ۸ امرداد ۱۳۸٩
دلتنگی :: چهارشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٩
. . . . . :: چهارشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٩
هذیان :: سه‌شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٩
وابستگی :: دوشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٩
جنسیت 2 - تفاوت های بیولوژیکی :: یکشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٩
ارتباط :: چهارشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٩
ببخشید ! چند لحظه ، وقت دارید ؟ :: سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٩
طعم گذشته :: دوشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٩
خرید و فروش :: جمعه ٢٥ تیر ۱۳۸٩
پازل من :: پنجشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٩
مرزها 1 - جنسیت :: چهارشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٩
ایده آل من ! :: سه‌شنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٩
زندگی . تمام :: دوشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٩
یکشنبه ها !!! :: یکشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٩
دوباره ها :: یکشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٩
این هم اسم ! :: چهارشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٩
اثبات فرضیه ی من ! :: دوشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٩
دیه گو آرماندو مارادونای من ! :: دوشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٩
یک سوال بپرسم ؟‌ :: شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٩
عبور :: پنجشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٩
بدون شرح ! :: چهارشنبه ٩ تیر ۱۳۸٩
فال ! :: دوشنبه ٧ تیر ۱۳۸٩
ذهن منحرف من ! 2 :: یکشنبه ٦ تیر ۱۳۸٩
ذهن منحرف من ! :: شنبه ٥ تیر ۱۳۸٩
روزت مبارک :: جمعه ٤ تیر ۱۳۸٩
حکایت ( 2) :: پنجشنبه ۳ تیر ۱۳۸٩
دنیای رنگی کودکی در تلویزیون های سیاه و سفید ! :: پنجشنبه ۳ تیر ۱۳۸٩
حکایت ! :: چهارشنبه ٢ تیر ۱۳۸٩
معلقم الان ، آن هم برعکس ! :: سه‌شنبه ۱ تیر ۱۳۸٩
آقای خواهر زاده :: دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٩
تصورات بی شرمانه ! :: یکشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٩
Death with dignity to life with humiliation :: شنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٩
روز سگی ! :: پنجشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٩
من 17 ساله هستم ! :: پنجشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٩
شام ! :: چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٩
ارتباط :: چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٩
اتوبوس جهانگردی ! :: سه‌شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٩
یک بچه بابا ! :: سه‌شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٩
اسم من :: دوشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٩
تجسم :: یکشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٩
مرد خشن و جذاب ! :: یکشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٩
دنیای تکنولوژی :: یکشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٩
سخن بزرگ ! :: جمعه ٢۱ خرداد ۱۳۸٩
دلتنگی :: جمعه ٢۱ خرداد ۱۳۸٩
همه چی آرومـــــــــــــــه ! :: چهارشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٩
بنی آدم اعضای دیگرانند! :: چهارشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٩
م - ر - د ... :: سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٩
آخرین راه .. :: دوشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٩
این چند روز :: دوشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٩
برای مادرم .. :: چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩
استرس ... :: چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩
اشنایی ! :: سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٩
نیاز . :: سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٩
دلم برایت .. :: سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٩
پدرم :: دوشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٩
نرون های عصبی .. :: دوشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٩
که عشق پناهی گردد ... :: یکشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٩
کشف ویروس جدید ! :: یکشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٩
عشق اول .. :: شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٩
روابط غیر مشروع! :: شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٩
شب دلواپسی ها :: جمعه ٧ خرداد ۱۳۸٩
آخر قصه :: جمعه ٧ خرداد ۱۳۸٩
من مجرم هستم :: جمعه ٧ خرداد ۱۳۸٩
آبی مطلق :: جمعه ٧ خرداد ۱۳۸٩
.. صورتی و .. صورتی و .. دیگر هیچ ! :: چهارشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٩
سه‌شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٩
مثل تو .. مثل شبنم .. مثل من .. مثل خورشید .. :: دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٩
وبلاگ من یک ساله شد ! :: شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٩
مسافر کوچک ما :: پنجشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
سکوت .. سیاهی .. تنهایی .. حرکت .. :: چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
مهمان سرزده ! :: چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
جایگاه ابدی :: دوشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
شرع آزادی :: یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
شهری به نام پاتایا :: جمعه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
عشق اول ! :: دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
یاد هم :: شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
کسوف و خسوف دل من ! :: پنجشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
تلویزیون شما چیست ؟‌ :: چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
یک هفته گرسنگی برای جام جهانی ! :: یکشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
خنده ی غم انگیز :: شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
فرشته ی کوچک خوشبختی .. :: پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
قصه ، دوست من .. :: سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
ترک خوردن لبخند .. :: دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
سخنان آموزنده ! :: چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
تصمیم :: سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٩
روح برهنه شده ! :: دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٩
هیچ .. نگاه .. :: دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٩
نوعی جنون خریت ! :: یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٩
حرف بد !! :: جمعه ٢٧ فروردین ۱۳۸٩
پدرم .. :: چهارشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٩
مشکل دستای من ... :: یکشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٩
قهوه ... :: چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٩
تنفس پیتزای لذت :: دوشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٩
من و اسمان :: یکشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٩
بازنده ! :: پنجشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸۸
دوشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸۸ :: دوشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸۸
همین .. ساده .. :: شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۸
بهانه !! :: سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳۸۸
اینجا پرنده بود :: چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳۸۸
آرزو :: چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳۸۸
...... :: سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳۸۸
ارسال عشق جدید !! :: پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳۸۸
یعنی که چه ؟ :: یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۸
نامه هایی برای تو :: پنجشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸۸
بانو .. :: یکشنبه ۸ آذر ۱۳۸۸
این روزها ! :: جمعه ٦ آذر ۱۳۸۸
می روی !! آهسته تر ، اما ! :: چهارشنبه ٤ آذر ۱۳۸۸
ماه من :: دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۸
باران که می بارد .... :: شنبه ٩ آبان ۱۳۸۸
ماه من! :: پنجشنبه ٧ آبان ۱۳۸۸
پنجشنبه ٧ آبان ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ٧ آبان ۱۳۸۸
اعتماد :: سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳۸۸
سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳۸۸
...... :: سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳۸۸
حرف او :: دوشنبه ٤ آبان ۱۳۸۸
زندگی خط فاصله ای است ... از ... :: دوشنبه ٤ آبان ۱۳۸۸
نه نباید :: یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۸
سکوت :: یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۸
دلم تو را می خواهد .... :: شنبه ٢ آبان ۱۳۸۸
دستامو پس نزن :: شنبه ٢ آبان ۱۳۸۸
دوستم داشته باش :: چهارشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸۸
مهم نیست زیاد :: پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸۸
این روزها :: چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۸
خوش آمدم .... :: جمعه ۱٠ مهر ۱۳۸۸
دوست داشتن :: یکشنبه ٤ امرداد ۱۳۸۸
دنیا یک رو دارد !!! :: یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸۸
دغدغه :: شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸۸