قلب من ؛ قلب توست ...

و قلب تو ؛ قلب من ...

شاید مثال کندو زنبور ...

حفره های شش ضلعی .. و پر از عسل عشق ...

اما ..

ملکه تنها یکی است

تنها است ..

میخواهم تنها زنبور کارگری باشم ..

که روزها بیرون؛ از عطر گلها مست شوم .

و شبها با یاد ملکه زیبایم به خواب روم ..

و تو می توانی به حکم رانی ات ادامه بدهی ..

بی آنکه زنبور کارگر عاشقی را به یاد بیاوری ..

...

ارسال عشق جدید .. قلب جدید .. جای جدید .. جدید !!!

از این کلمه متنفرم !!!

نویسنده : کیا ; ساعت ٤:٤٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳۸۸
کلمات کلیدی :شخصی