یعنی که چه ؟

دلم می خواهد ؛ تمام دلم را بالا بیاورم ..

تا از این دلشوره ها رها شوم ..

.

چند روز که نمی نوشتم ؛ سرگرمی جدیدی پیدا کرده بودم . پازل را تمام کردم .

خیلی طول کشید . اما تمام کردم .

و البته کمی هم مهربان تر شده ام . !!

عجب!

.

و جالب اینکه سعی می کنم پنجره باز باشد . حتی اگر الگوی مصرف را رعایت نکنم . !

باز باشد تا صدای بیرون را بشنوم ..

نمی خواهم از این بیشتر دلمرده تر باشم .

گرچه نمی شود . اما همین خواستن ها هم برایم کلی ارزشمند هستند.

.

گاهی معنی بعضی از کلمات اذیتم می کند ..

این روزها نمی فهمم چرا هیچ کس شدم ؟‌

معنی هیچ کس ؛ دقیقا چه می تواند باشد ؟؟

هیچ کس ؟ !

کسی که کسی نیست ..؟؟ مگر می شود انسان بی هویت باشد ؟

نمیدانم !

همین ...

/ 1 نظر / 3 بازدید
سیده مریم

ماه من غصه نخور زندگی بی غم نمی شه اونی که غصه نداشته باشه ؛آدم نمی شه