...

 

 

آن عشق  که در پرده بماند به چه ارزد ؟!

                                 عشق است و همین لذت اظهار و دگر هیچ .... 

/ 3 نظر / 19 بازدید
شاپرک

امان از عشق که بود و نبودش خانمان سوزه ...

شاپرک

چرا من همیشه بلافاصله بعد از آپ شما سر میرسم؟ انگار پشت در نشستم [زبان]

غرور و تعججججب

اوه!!!!![ابرو] ودگر هیچچچچچچچچچچ