آرزو

آرزو تنها کلمه ی عبث دنیا ست ....

...

شاید روزهای آینده بدتر از امروز باشند ؛ پس ارزو برای چه داشته باشم ..

ترجیح می دهم ؛ زنده باشم و آرزو نداشته باشم و زندگی کنم !

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
هیچ

هیچ به فردا نیندیش که فردا اندیشه ای برای خود دارد رنج هر روز برای آن روز کافیست...