ماه من !

 

وقتی تو آمدی و دیدی که من عاشقم !

 

همان هنگام که من عشق را شناختم ..

 

و دانستم عشق ؛ همان حس تازه رسیدن است .... ؛که بی تاب بخشش بود ! همان نوازشی که بر سر شاخه های لخت درختان ؛ جا پای جوانه های مشتاق رویش را لمس می کرد ... ماه من ! ای همه من ! چه بی تابی .... بی تاب تر باش .................... ماه من ! وقتی که آمدی ... وقتی که تو آمدی .....

/ 1 نظر / 3 بازدید
هیچ

اگر ماه بودم به هر جا که بودم سراغ تو را از خدا می گرفتم وگر سنگ بودم به هر جا که بودی سر رهگذار تو جا می گرفتم اگر ماه بودی به صد ناز شاید شبی بر لب بام من می نشستی وگر سنگ بودی به هر جا که بودم مرا می شکستی مرا می شکستی...