بازنده !

تار و پودش را از خوبی و مهر ؛

خوش تر از تافته ی یاس و سحر بافته ام ,

" دوستت دارم " را

من دلاویزترین شعر جهان یافته ام !

..

دلم گرفته ...

بیشتر از دیروز ؛ کمتر از فردا ..

بازیچه شدم !

دیروز ..

و فردا که نه

امروز بازنده ی بازی شدم !

زندگی همین دیروز و فردا ها ست ...

/ 1 نظر / 6 بازدید
مهناز

[گل]