خوش آمدم ....

سلام ..

حس غریبی است که میان همه انسانها ؛ وجود تو ؛ تنها ؛ تنها یی را بشناسد .. 

اما گاهی احساس تنهایی ات ؛ تنها برای تو نیست ...

می شود گاهی با حتی قطره ای اشک ؛ نوشت تنهایی را ...

که همه عمق این سکوت را ؛ چگونه آبی و سبز ساخت ... چون اقیانوسی که تمام

عمقش ؛ زلالی بی انتهایش را به تسخیر در آورده است ....

این نوشته ها نه برای توست و نه برای هیچ کس دیگر ...

نوشته هایی که تقدیم به کسی نخواهند شد ...

/ 0 نظر / 3 بازدید