آخر قصه

 

کسی غیر از تو نمونده ؛ اگه حتی دیگه نیستی

همه جا بوی تو جاری، خودت اما دیگه نیستی

نیستی اما مونده اسمت، توی غربت شبونه

میون رنگین کمون ِ خاطرات عاشقونه

شب بی عاطفه برگشت ، شب بعد از رفتن تو

 شب از نیاز من پُر، شب خالی از تن تو

با تو بود گل بود و ترانه ، با تو بوسه بود و پرواز

گل و بوسه بی تو گم شد، بی تو پژمرده شد آواز

آخرین ستاره بودی ، تو شب دلواپسی هام

خواستنت پناه من بود، تو غروب بی کسی هام

لحظه هر لحظه پس از تو ، شب و گریه در کمینه

تو دیگه بر نمی گردی .... آخر قصه همینه

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید