نامه هایی برای تو

روزهایی که می گذره .

دلم از روزهایی که می گذرد می سوزد .

نه این که تنها باشم و دلم بگیرد و غمگین و افسرده ...

نه همه هستن و بوده اند . جز تویی که هیچ وقت نبوده ای ..

شاید دل من بیشتر از همیشه کوچک شده برایت .

تویی که سایه هم نمی توان نامید .

....

حرفهایی بود در صفحه خالی قلبم ..

می نویسم اینجا تا بماند ... شاید روزی ؛ وقتی . آمدی و .....

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
نارسیس

می شود ؟ بگذارید امشب را با این توهم که شما آفریدگارش بوده اید سر کنیم ...